Towarzystwo dla Natury i Człowieka » 1% dla Natury i Człowieka

Pełna wersja strony ekolublin.pl

Żeby przetrwała pieśń ...
Chronimy muzyczne dziedzictwo Lubelszczyzny,
Ratujemy zabytkowe cmentarze pogranicza

Dla natury i dla człowieka
Chronimy siedliska rzadkich ptaków
Walczymy o miasto przyjazne dla rowerów i pieszych

Wystarczy wpisać w formularzu PIT numer KRS Organizacji, Pozytku Publicznego (OPP) którą chcemy wesprzeć

TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA - numer KRS 0000214186

NASZE PLANY NA 2016:
 • Kolejna edycja "Funduszu b e z c e n n e" - dotacje na mikroinicjatywy praktycznej ochrony przyrody i dziedzictwa
 • Dalsze badania i rozbudowa encyklopedii muzyki tradycyjnej Roztocza muzykaroztocza.pl
 • Całoroczna Kampania „Lublin Rowerem”, edukacja rowerowa, monitoring infrastruktury i uruchomienie społecznej wypożyczalni rowerów towarowych
 • Kampania na rzecz zakazu występów cyrków z tresura zwierząt w Lublinie
 • Promocja obywatelskiej energetyki odnawialnej
 • Okrągły stół na temat zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym w Lublinie
CO UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ W 2015:
 • Muzyka Roztocza.pl Encyklopedia muzyki tradycyjnej Roztocza i okolic - szeroki zakres badań terenowych po polskiej i ukraińskiej stronie granicy, lokalny mini-festiwal w Radzięcinie i Jędrzejówce (warsztaty śpiewu, koncerty, wykłady), mobilna wystawa o muzykantach z tych miejscowości, rozbudowa encyklopedi
 • Muzyka tradycyjna: wydaliśmy w ramach cyklu In Crudo, dwa unikatowe wydawnictwa płytowe z archiwalnymi nagraniami wiejskich muzyków i śpiewaków z Roztocza ("Spod Niebieskiej Góry 2") i okolic Chełma (muzyczny portret Zofii Sulikowskiej z Wojsławic)
 • kolejna educja warsztatów i ekspedycji kolędniczej na Roztoczu
 • Kampania „Lublin Rowerem”: wydarzenia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, ponad 100 teoretycznych i praktycznych zajęć rowerowych dla szkół i mieszkańców, przekonanie władz miasta do kontraruchu rowerowego i innych rozwiązań, dziesiątki interwencji, monitoring powstającej infrastruktury, poradnik aktywnego rowerzysty, kolejna edycja rowerowej mapy Lublina.
 • Cmentarze Pogranicza - bozów wolontariackich wyremontowalismy ok. 60 zabytkowych nagrobków na cmentarzach prawosławnych w Czumowie i Kosmowie koło Hrubieszowa
 • projekt "Zapomniani sąsiedzi" - cykl niekonwencjonalnych działan edukacyjnych dotyczących pamięci o wielokulturowej społęczności okolic Kryłowa i Hrubieszowa ( 3 "Święta nieistniejących cerkwi", 8 lokalnych spotkań i pokazów filmowych, zajęcia w szkołach)
 • monitoring zagospodarowania odpadów wydobywczych - pierwsza tak szeroka analiza środowiskowa zjawiska rekultywacji wyrobisk odpadami z wydobycia węgla kamiennego

W 2015 obchodzliliśmy też 20 lecie działalności Towarzystwa

Środki z 1% w przeznaczaliśmy na:
 • materiały do remontu zabytkowych nagrobków na zdewastowanym cmentarzach
 • koszty wydania płyty "Spod Niebieksiej Góry"
 • działania kampanii "Lublin Rowerem.pl"

Środki od podatników pokryły tylko niewielką część kosztów tych działań, ale m.in. dzięki nim mogliśmy pozyskać znacznie większe kwoty z dotacji zewnętrznych


WYBIERZ CEL SZCZEGÓŁOWY:

W rubryce "cel szczegółowy" można wskazać konkretny program, który chcemy wesprzeć, na przykład:

 • "bezcenne" - mikrodotacje wolontariackie - czynna ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego
 • "rowery" kampania "Lublin Rowerem", działania związane z rowerami w Lublinie: edukacja w szkołach, poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa, promocja zrównoważonego transportu, wsparcie rozwoju strony Mapa Infrastruktury Rowerowej

Stowarzyszenie prowadzi kilka tematycznych stron internetowych.
Na każdej można zapoznać się z naszą działalnością:

Towarzystwo Dla Natury i Człowieka

Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina jest jedną z najaktywniejszych organizacji ekologicznych we wschodniej Polsce. Zostało założone w 1995 roku.

Powiązane odnośniki z tą działalnością: Facebook, Youtube,

Porozumienie Rowerowe

Porozumienie Rowerowe jest grupą powstałą w kwietniu 2007 roku, mającą na celu aktywne wspieranie rozwoju ruchu rowerowego w Lublinie, zarówno w kwestii budowy dobrej infrastruktury ale też i prowadzenia kampanii społecznych i edukacyjnych.

Powiązane odnośniki z tą działalnością: Facebook, Google+, Youtube,

Mapa Infrastruktury Rowerowej Lublina i okolic

Wsparcie w prowadzeniu strony z interaktywną mapą infrastruktury rowerowej oraz elementami przydatnymi dla rowerzysty (stojaki, stacje LRM, sklepy i serwisy, wydarzenia, udogodnienia). Na stronie można znaleść różnego rodzaju publikacje związane z rowerami i Lublinem czy to w formie raportów / opracowań czy różnego rodzaju interaktywnych map:

Powiązane odnośniki z tą działalnością: Facebook, Google+, Youtube, Twitter, Instagram, Pinterest,

MuzykaRoztocza.pl - Przewodniku po muzyce tradycyjnej Roztocza

Jest to miejsce poświęcone wiejskiej muzyce rozległego obszaru określonego jako "Roztocze i okolice". Nie tylko samej muzyce, ale także - a nawet przede wszystkim - jej twórcom, wykonawcom, czyli wiejskim muzykom. Przedstawiamy sylwetki i - w miarę możliwości - nagrania śpiewaków, śpiewaczek i instrumentalistów, których działalność artystyczna przypadła na okres ostatnich 60-70 lat.

Powiązane odnośniki z tą działalnością: Facebook,

Cmentarze Pogranicza

Program ratowania zapomnianych nekropolii wschodniej Lubelszczyzny i zachodniej Ukrainy. W ramach niemal 30 obozów wolontariackich przeprowadzono prace porządkowe oraz remontowe łącznie na ok 50 cmentarzach. połączone z czynną ochroną ptaków i nietoperzy. W serwisie m.in baza cmentarzy.

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 na Lubelszczyzźnie


Kontakt:

Głeboka 8A
20-612 Lublin

Tel/Fax: (81) 743-71-04
e-mail: towarzystwo(at)ekolublin.pl

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 - 2016  TDNiCz - Paweł Cal.